Betongfagarbeider - fagbrevKurset passer for deg som har erfaring fra  produksjon og montering av plasstøpte og prefabrikerte betongkonstruksjoner og vil ha fagbrev . Du lærer om materialer, produksjon, planlegging, tegning- og konstruksjonsforståelse.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Kurspris: 23 500,- + bøker og eksamensavgift.

Timer: 104

Sted: Klasserom på nett

Oppstart: 20.02.20.

Meld deg på studiet her

Dette lærer du

Utdanningen er delt inn i to programfag.

Produksjon

Programfaget omhandler forskaling, støping og bygging med elementer. Det omfatter også planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon. Bruk av arbeidsbeskrivelser, tegninger og preaksepterte løsninger inngår også i faget.

Bransjelære

Programfaget omhandler prinsippene for kapping og bøying av armeringsjern. Det omfatter også anvendelse av arbeidsbeskrivelser og valg av forskalingsmetoder. Planlegging og samhandling med aktørene på byggeplassen inngår også i faget.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider.


Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget og som ønsker fagbrev.
Opptakskrav er fullført grunnskole. Dersom du har grunnskole fra utlandet må du dokumentere norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.


Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller klasserom på nett, avhengig av hvor du velger å ta utdanningen. Med klasserom på nett følger du undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC: du sitter i et interaktivt klasserom og er en del av klassen.

Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.