Assistent i barnehage og skoleFaglig kompetanse blant assistenter på sykehjem, i hjemmehjelpen og som personlig assistent er viktigere enn noen gang. Som assistent  er du med på å tilrettelegge hverdagen og bidra til et aktivt og sosialt liv for brukerne.

Kurspris: 4 950,-

Timer: 32

Sted: Klasserom på nett

Oppstart: 04.02.20.

Kontakt epost:lia@fu.no

Meld deg på nett her

Dette lærer du

På kurset tar vi for oss:

 • Verdier og holdninger
 • Kommunikasjon og ansvar
 • Din rolle og ditt ansvar - observasjon og rapportering
 • Rapport og fordeling av oppgaver - hvem har ansvar for hva, typiske arbeidsoppgaver
 • Hygiene og smittevern
 • Ernæring og måltider
 • Kort om legemidler
 • Pasientmedvirkning og funksjonsnivå
 • Et godt stell
 • Omsorg ved livets slutt
 • Sykdommer hos eldre
 • Kommunikasjon /nedsatt syn/hørsel, tydelig samtale, blikk-kontakt) Verbal og non-verbal kommmunikasjon
 • Aktivitet og forflytning
 • Miljøterapi
 • Trykksårforebygging
 • Fall og fallskader, fallfare og fallforebyggingHvem passer kurset for

Kurset er for deg som arbeider, eller vil arbeide som
hjemmehjelp
pleiemedarbeider
pleieassistent
helseassistent
støttekontakt
personlig assistent


Gjennomføring

Kurset gjennomføres med ukentlige samlinger hvor du møter til forelesninger, deltar i gruppediskusjoner og arbeider med oppgaver. Du kan enten møte opp på vårt kurssenter eller delta gjennom klasserom på nett hvor du følger kurset fra din egen datamaskin, uavhengig av hvor du er. Det eneste du må ha er en PC med kamera og hodetelefoner med mikrofon. Går du glipp av en kurssamling, kan du selvfølgelig se opptak i ettertid.

Veien videre

Hvis du ønsker å ta fagbrev, kan du ta ett av våre kurs som forbereder deg til den teoretiske delen av fagprøven i Helsearbeiderfaget.