Seminar i LEAN: Lean 5S

Du kan delta via din egen PC, Ipad eller komme på det nærmeste Folkeuniversitetets avdeling.

Pris: kr 3 500,-.

Påmelding til: Liliana Andaloro

mobil og epost: 996 48 658 - lia@fu.no

 

 

LEAN er en av verdens mest brukte metodikker for helhetstenkning, kontinuerlig forbedring og god flyt og forenkling av prosesser.

LEAN-filosofien består av å sette kunden i fokus, og det er de aktivitetene som skaper verdi for kunden som skal sette retningen for forbedrings-arbeidet. Ved å fjerne aktiviteter som ikke tilfører verdi samt redusere det man i Lean kaller sløsing får du frigjort tid til verdiskapende aktiviteter.

Seminaret passer for deg som er leder eller mellomleder i offentlig eller privat sektor, og for deg som har ansvar for forbedringsprosesser.

Dette seminaret har som målsetting å:

 

  • Gi deltagerne en basis forståelse av hovedelementene i 5S
  • Gi en forståelse og viktigheten av metodikken som vil redusere sløsing og skape en prosessforbedring
  • Gjøre deltagerne klar til å implementere og drifte et vellykket 5S program
  • Vise eksempler og øvelser om 5S prosessen
  • Industribasert – metodene presentert kommer fra “Best Practice” i ulike industrier
  • Handlingsorientert – Utvikle spesifikke handlingsplaner som vil bidra til oppfølging og evaluering av 5S implementeringen

 

Foreleser: Per-Olav Haugen

Per-Olav Haugen har vært bedriftsrådgiver siden år 2000 og vært engasjert gjennom et kurs- og rådgivningsselskap i Lean siden 2003. Han har mange års erfaring med kursvirksomhet på Østlandet, og mer enn 6 års erfaring med landsdekkende kurs på nett. Han har lang erfaring med implementering av Lean i bedrifter, virksomhetsutvikling, kjededrift, prosjektledelse, logistikk og innkjøp