Akvakultur - fagbrev

 

Kurset Fagoperatør i akvakultur er for deg som vil jobbe med utvikling og drift av akvakulturanlegg. Du får forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon og naturens tålegrenser.

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen akvakulturfaget og som ønsker fagbrev. Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå. 

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Kurspris: 23 500,- + bøker og eksamensavgift.

Timer: 104

Sted: Klasserom på nett

Oppstart: 25.02.20.

Meld deg på studiet her

 

Dette lærer du

Utdanningen er delt inn i to programfag.

Røkting og drift

Programfaget omfatter røkting og drift av akvakulturanlegg. I dette inngår optimalisering av vekst og velferd gjennom hele produksjonssyklusen, der fôringsregime, hygiene og produksjonsstrategier er sentralt.  

Produkt og kvalitet

Programfaget omfatter kvalitetssikringssystemer og prosedyrer i tilknytning til prosesser og produkter på arbeidsplassen. I dette inngår matvaresikkerhet, sporbarhet, standarder, sertifisering, produksjonsplaner og markedskrav til produkter.
Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller klasserom på nett, avhengig av hvor du velger å ta utdanningen. Med klasserom på nett følger du undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC. Du sitter i et interaktivt klasserom og er en del av klassen.

Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år.

Teorieksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. Dersom du bor i Nordland må du melde deg opp via Nordland Fylkeskommunes sin oppmeldingsside - Nordland Fylkeskommune.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.