Kurs i endret byggteknisk forskrift – TEK 17

Dagskurs på 8 timer.

Pris: kr. 3 300,- pr. person inklusive lunsj og materiell.

Sted og dato:

Bodø 27.11.18. - Mosjøen 03.12.18

Brønnøysund 04.12.18

 

Klikk her for påmelding.

 

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som må forholde deg til kravene i plan- og bygningsloven og de tekniske forskriftene i det daglige arbeidet, både i offentlig og privat sektor. Det er aktuelt for deg som er mester, arkitekt, rådgivende ingeniør, takstmann, kommunal saksbehandler, eiendomsforvalter eller entreprenør. 

På kurset går vi gjennom ny teknisk forskrift, TEK 17 som ble satt i kraft fra 1. juli 2017. Du får innsikt i hvilke endringer dette innebærer: Hva er nytt og hva betyr det for deg og din bedrift? Hva er endret og hva medfører endringene?  

Dette lærer du

På kurset vektlegger vi TEK 17, og hvilke endringene den innebærer sammenlignet med TEK 10 når det gjelder  

  • forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur
  • fjerning, lemping og forenkling av krav
  • Innholdet vil bli nærmere spesifisert når forskriften er vedtatt.

Gjennomføring  

Undervisningen veksler mellom forelesninger og gjennomgang/diskusjon av konkrete problemstillinger. Send gjerne inn spørsmål eller problemstillinger i forkant!

Lærer

Kursleder Sigurd Hoelsbrekken er sivilingeniør med solid kunnskap innen plan- og bygningslovgivning. Han har allsidig erfaring fra rådgivning, veiledning, saksbehandling, sakkyndig, fagdommer og undervisning og sensoroppdrag.