Fagbrev - aktivitør

 

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget og som ønsker fagbrev. Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå..

Kurset passer for deg som ønsker å skape opplevelse av mestring, trivsel og glede ved å legge til rette for kreative aktiviteter for ulike brukergrupper som eldre, psykisk utviklingshemmede og psykisk- eller fysisk funksjonshemmede.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Kurspris: 23 500,- + bøker og eksamensavgift.

Timer: 104

Sted: Klasserom på nett

Oppstart: 24.09.20

Meld deg på studiet her.

 

Innhold i kurset

Aktivisering

Dette programfaget omhandler hele aktiviseringsprosessen.

 • praktiske aktiviteter tilpasset brukernes funksjonsevne, behov og interesser
 • kommunikasjon og motivasjon
 • konkretisering av ideer og produktutvikling ut fra hvilket behov og mål brukerne har
 • bruk av digitale verktøy
 • regelverk knyttet til aktiviseringsarbeidet

 

Aktivitetsledelse

Programfaget omfatter ledelse av aktiviseringsarbeidet, inkludert koordinering og samhandling mellom aktivitør, brukere og samarbeidspartnere.

 • å lede grupper og aktiviteter i forbindelse med små og store arrangement
 • å kunne snakke om og presentere kjernekompetansen i aktivitørfaget og utviklingen i faget i møte med samarbeidspartnere.
 • å kunne formidle hvilke muligheter aktivitetene og produksjonen gir
 • etiske problemstillinger, bedriftslære, kommunikasjon og veiledning
 • regelverket knytt til internkontrollen i bedriften og kvalitetssikring av aktiviseringen
 • kritisk refleksjon og evaluering av eget arbeid

 

Administrering

Programfaget omhandler administrasjon, kvalitetssikring og dokumentasjon

 • målsetting og planlegging
 • kommunikasjon og presentasjon overfor samarbeidspartnere
 • bruk av digitale verktøy til administrative oppgaver
 • prisfastsettelse, markedsføring og økonomi
 • personvern og helse, miljø og sikkerhet
 • kritisk refleksjon og vurdering knytt til aktiviseringsarbeid

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

 

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett eller nettstudier. For klasseromsundervisning/klasserom på nett er studieløpet basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Undervisningen går som regel over ett år på deltid.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. Dersom du bor i Nordland må du melde deg opp via Nordland Fylkeskommunes sin oppmeldingsside - se Nordland Fylkeskommune.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.