Apotektekniker Vg3 - Nettstudier

 

Hvem er kurset for?

Apotekteknikk passer for deg som ønsker å jobbe med rådgivning og håndtering av legemidler og apotekvarer.

Kurset passer for deg som har både Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg2 Helseservice eller tilsvarende realkompetanse. Det er en fordel om du har erfaring fra helsefaglig arbeid, også gjerne fra apotek og eventuell annen erfaring fra kundebehandling.

Dersom du har tatt grunnskolen i utlandet, må du ha bestått Norskprøven skriftlig og muntlig på minst B1-nivå.

Meld deg på her.

 

Dette lærer du

Helsefremmende arbeid
Dette programfaget omhandler veiledning av kunder om forebygging og behandling av plager og sykdommer. Disse temaene inngår:

  • Legemiddelkunnskap og informasjon om riktig legemiddelbruk
  • Tekniske hjelpemidler
  • Sykepleieartikler, naturlegemidler
  • Andre apotekvarer og førstehjelp

Kommunikasjon og samhandling
Her lærer du om individuelt tilpasset informasjon og veiledning. Disse temaene inngår:

  • Individuelt tilpasset informasjon og veiledning
  • Kommunikasjonsteknikker, service og samhandling med kunder og samarbeidspartnere
  • Etisk refleksjon og konflikthåndtering


Yrkesutøvelse


Disse temaene inngår:

  • Legemiddelframstilling
  • Logistikk og teknisk håndtering av legemidler og andre varer
  • Håndtering av apotekenes IT-systemer, prinsipper for kvalitets- og internkontroll og relevant regelverk

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som nettstudier. Som nettstudent får du en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som privatist går du opp til eksamen i hvert programfag. I tillegg går du opp til en praktisk eksamen der de felles programfagene inngår.

Eksamen arrangeres 2 ganger i året. Du melder deg opp på www.privtatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på https://www.nfk.no/eksamen/privatist/.

Veien videre

Vitnemål fra videregående skole er grunnlaget for å søke autorisasjon. For å få vitnemål må du, i tillegg til å ha bestått eksamenene ovenfor:

Ha eksamen i allmenne fag fra tidligere videregående utdanning eller ha minst fem års godkjent relevant praksis fra helse- /sosialsektoren. Det er servicesenteret for voksenopplæring i ditt hjemfylke som vurderer praksisen din.