Praktisk arbeidsrett

 

Kurset passer for deg som er leder, mellomleder eller har personalansvar. Det er også relevant for deg som er tillitsvalgt eller verneombud.

 

Oppstart 14.02.19 og 21.05.19.

Meld deg på her

 

Kurset gir deg en innføring i de viktigste reglene du må være kjent med innen arbeidsrett. Du blir kjent med verktøy som kan benyttes i den daglige oppfølgning av ansatte, og hvordan du utformer arbeidsavtaler, sikrer dokumentasjon og håndterer konflikt og oppsigelser.

 

Dette lærer du

  • hvordan norsk arbeidsliv er bygd opp
  • grunnbegreper og rettskilder innenfor arbeidsrett
  • aktørene i arbeidslivet, roller og oppgaver
  • sykemelding
  • permittering
  • konflikthåndtering
  • ansettelse og opphør av arbeidsforholdet

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning, klasserom på nett eller nettstudier. Med klasserom på nett følger du undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC: du sitter i et interaktivt klasserom og er en del av klassen. Kursleder bruker praktiske eksempler hentet fra rettspraksis.