Salgsmedarbeider - intensivkurs

Dette kurset er for deg som har lang erfaring med markedsføring, salgsmetoder og kommunikasjon innenfor salgsfaget, men ikke har tatt fagbrev.

Kurset forbereder deg til å avlegge den teoretiske prøven i salgsfaget og går over et semester.

Kurspris: 12 000,-

Timer: 28

Sted: Klasserom på nett

Oppstart: 28.08.19. Slutt: 27.11.19

Meld deg på studiet her

 

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har minst 5 års allsidig praksis som salgsmedarbeider og som ønsker fagbrev.

Har du utenlandsk grunnskole, bør du ha muntlige og skriftlige norskkunnskaper tilsvarende Norskprøven på B1-nivå.  Dette lærer du

Kurset er delt opp i to hovedområder.

Salgsforberedelse


Du lærer hvordan du samler inn, tolker og bruker informasjon knyttet til markedsføringen av produkter og tjenester. Hovedområdet omfatter:

  •     lønnsomhetsvurderinger
  •     prisfastsettelse og innkjøp
  •     regelverk for internkontroll, helse, miljø og sikkerhet
  •     bruk av IKT-systemer.


Salg og oppfølging


Hovedområdet omfatter planlegging og gjennomføring av salg og mersalg  til ulike kundegrupper. Disse temaene inngår i hovedområdet:

    penge- og dokumentbehandling
    klage- og reklamasjonsbehandling
    vurdering av salg
    markedsføringsaktiviteter

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

 

Gjennomføring

På intensivkurset foregår undervisningen på deltid over bare ett semester. Du må derfor påregne mye egeninnsats mellom samlingene.

Undervisningen foregår som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett. Den er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner og individuell oppgaveløsning.

Du vil også få trening i eksamensskriving.

 

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

 

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer for Nordland hos Nordland Fylkeskommune.

 

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.