Atferdsvansker hos barn og ungdom

 

Kurset passer for deg som jobber/vil jobbe i barnehage, skole og skolefritidsordningen, og som ønsker en innføring i å arbeide med barn/enkeltelever med atferdsvansker.
Kurset gir deg en praktisk tilnærming til arbeid med utfordrende atferd av ulik alvorlighetsgrad. Du får utvidet forståelse for hvordan atferdsvansker oppstår, hva det gjør med omgivelsene og hvordan du kan arbeide med dette  i praksis.

Kurset bygger på teorier og metoder som er i bruk i barne- og ungdomspsykiatri, Bufetat, PP-tjeneste, barnevern og helsestasjon.

Kurset  er på åtte timer og går over to ettermiddager via videokonferanse. Du deltar på din egen pc eller Ipad, fra hvor som helst så lenge du har internett.

Kursoppstart er 06.02.20.

Pris: kr. 1 600,-.

Les mer her - link til påmelding.Dette lærer du

 • Vi går gjennom disse temaene:
 • Forståelse, teoribakgrunn og eksempler
 • Hva skjer i hjernen ved utagerende atferd?
 • Ulike diagnoser i forhold til atferd
 • Hva er normal atferd og når bør vi være bekymret?
 • Ulike instanser og deres mandat i forhold til atferdsvansker
 • Systemteori og evidensbaserte metoder
 • Hva gjør utfordrende atferd med oss voksne?
 • Hva kan lærere og barnehagelærere gjøre?
 • Analyse av atferdsproblemer
 • Systemanalyse som basis for alle tiltak
 • Kontekstmodellen: et verktøy for problemløsningGjennomføring

Kurset er praktisk rettet og gjennomføres over to dager via videokonferanse på nett. Undervisningen er basert på teori, oppgaveløsning og diskusjoner.