Logistikkoperatør - fagbrev

 

Dette er utdanningen for deg som har allsidig erfaring inne logistikk og ønsker fagbrev. Du utvikler din kompetanse til å utføre logistikkoppgaver på person- og godsterminaler.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Kurspris: 23 500,- + bøker og eksamensavgift.

Timer: 104

Sted: Klasserom på nett

Oppstart: 21.09.20.

Meld deg på studiet her

 

Dette lærer du

Eksternlogistikk

 • behandling
 • klassifisering og dokumentasjon av varer og gods
 • logistikktjenester
 • manuell og maskinell lasting og lossing av transportmidler
 • klargjøring for forsendelse
 • vektberegning
 • vedlikehold av utstyr og hjelpemidler
 • service og kundebehandling

 

Internlogistikk og lagerhold

 • varestrømmen
 • logistikkfunksjonen
 • helse, miljø og sikkerhet
 • nasjonalt og internasjonalt regelverk

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller i klasserom på nett. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.
Undervisningen går over ett år på deltid.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer for Nordland hos Nordland Fylkeskommune.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.