Fagbrev gjenvinningsoperatør

 

Dette er utdanningen for deg som har arbeidserfaring fra private eller offentlige deponier og gjenvinningsbedrifter, og som søker formell kompetanse og nye utfordringer.

Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Kurspris: 23 500,- + bøker og eksamensavgift.

Timer: 104

Sted:

Oppstart: 17.09.19. Slutt: 26.05.20.

Meld deg på studiet her

 

Dette lærer du

Utdanningen er delt inn i fire programfag.

Gjenvinning av avfall

 • Mottak, sortering og vurdering av alle typer avfall.
 • Bruk, materialgjenvinning og energigjenvinning.
 • Innsamlingsutstyr, komprimerende utstyr og maskiner til sortering og håndtering.
 • Drift og vedlikehold av produksjonslinjene på et gjenvinningsanlegg.

 

Logistikk og kundebehandling

 • Transportmidler og innsamlingsutstyr i gjenvinningsprosesser.
 • Vareflyt fra mottak til nedstrømssløsning.
 • Veiledning av kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall.

 

Kvalitet og rammebetingelser

 • Arbeidsrutiner regulert av kvalitets-, internkontroll- og HMS–systemer.
 • Dokumentasjon, registreringsarbeid og avviksmeldinger.
 • Intern kommunikasjon og rapportering til myndigheter.
 • Nasjonale og internasjonale regelverk for avfallshåndtering og rammevilkår for bransjen.
 • Gjenvinningsgrad for ulike typer avfall og for håndtering og lagring av farlig avfall.

 

Miljø og økonomi

 • Avfallets påvirkning på det ytre miljøet og bidrag til et bærekraftig samfunn.
 • Økonomiske vurderinger av råstoff-, sortering- og transportkostnader.
 • Markedsmekanismer, nasjonale og internasjonale nedstrømsløsninger og indeksreguleringer.

 

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider. 

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromundervisning og/eller klasserom på nett. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

 

Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år.