Fagbrev - yrkessjåfør

 

Kurset passer for deg som har allsidig erfaring innenfor transportfaget, og ønsker fagbrev. 
Som yrkessjåfør har du ansvar for at transporttjenestene utføres effektivt, sikkert, miljøvennlig og lønnsomt.

Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater og går over to semester.

Kurspris: 23 500,- + bøker og eksamensavgift.

Timer: 104

Sted: Klasserom på nett

Oppstart: 21.09.20.

Meld deg på studiet her

 

Dette lærer du

Utdanningen er delt i to programfag.


Planlegging og drift

Programfaget omfatter hvordan en transportbedrift er organisert:

  • planlegging av transporttjenester
  • samhandling internt i bedriften og med kunder
  • regelverk knyttet til sikre og miljøvennlige transporttjenester

Transport

Programfaget omfatter sikker og effektiv lasting, lossing og forflytting:

  • miljøvennlig behandling av gods og kundebehandling
  • valg og bruk av utstyr og transportmidler
  • vedlikehold av utstyr og hjelpemidler knyttet til transportoppdrag
  • bruk av manuelt og elektronisk verktøy  

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.
Undervisningen foregår som regel på deltid over ett år.

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer i Nordland hos Nordland Fylkeskommune.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.