Fagbrev kontor- og administrasjonsmedarbeider

 

Kurset passer for deg som har minst 5 års allsidig praksis fra arbeid innen kontor- og administrasjon og som ønsker fagbrev. Mangler du noe av praksisen kan du skaffe deg denne samtidig som du studerer hos oss.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat og går over to semester.

Kurspris: 23 500,- + bøker og eksamensavgift.

Timer: 104

Sted: Klasserom på nett

Oppstart: 26.09.19. Slutt: 28.05.20

Meld deg på studiet her

 

Intensivkurs - 60 timer. Fagbrev kontor- og administrasjonsmedarbeider

Oppstart: 26.08.19. Slutt: 02.12.19

Les mer her

 

Dette lærer du

Kontorservice

Programfaget omfatter virksomhetens organisering. Disse temaene inngår:

 • servicetilbud, kundebehandling
 • personalforvaltning, kontoradministrative oppgaver
 • enklere saksbehandling
 • kunnskapsorganisering og informasjonsflyt i virksomheten
 • kvalitetssikring av intern og ekstern kontorservice
 • håndtering av endring og utvikling i organisasjonen
 • helse, miljø og sikkerhet

IKT-tjenester
Programfaget omfatter bruk av teknologiske hjelpemidler til kontoradministrative oppgaver og kommunikasjon med brukere og kunder. Disse temaene inngår:

 • sikkerhetsrutiner for virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt
 • veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester og gjeldende regelverk knyttet til dette

Økonomi
Programfaget omfatter bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon. Disse temaene inngår:

 • bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon
 • oppgaver relatert til innkjøp, budsjett, regnskap, lønn og personal

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.  

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Undervisningen foregår på deltid over ett år.


Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer i Nordland hos Nordland Fylkeskommune.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.