Fagbrev kokk og institusjonskokk

Ta jobben til nye høyder

Dette er utdanningen for deg som ønsker fagbrev som kokk, og som har arbeidserfaring innenfor faget. Du lærer om tilberedning av mat, smak, estetikk, ernæring, råvarer, hygiene og økonomi. Kurset går over 2 semester og  forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Kurspris: 23 500,- + bøker og eksamensavgift.

Timer: 104

Sted: Klasserom på nett

Oppstart: 25.09.19. Slutt: 27.05.20.

Meld deg på studiet her

 

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har minst 5 års allsidig praksis fra arbeid innenfor kokkefaget og som ønsker svennebrev.

Har du utenlandsk grunnskole, bør du ha muntlige og skriftlige norskkunnskaper tilsvarende Norskprøven på B1-nivå.  

Dette lærer du

Faget er delt inn i fire hovedområder.

Råvarer og produksjon

 • behandling og utnyttelse av råvarer og hel- og halvfabrikater
 • råvarenes egenskaper og bruksområder
 • planlegging av måltider med vekt på smaksopplevelse, sensorikk, estetikk, ernæring og økonomi
 • arbeidsteknikker, produksjonsmetoder og oppbevaring, ressursutnyttelse
 • effektiv og økonomisk drift.

Meny

 • planlegging av menyer til daglig drift og ved spesielle anledninger for ulike grupper ut fra religion og levevaner
 • spesialkost
 • tilpasning og bruk av oppskrifter og porsjonsberegning
 • riktig bruk av fagterminologi

Hygiene og kvalitetsstyring

 • mattrygghet og hygiene i alle ledd
 • gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystemer

Bransje, bedrift og miljø

 • organisering, arbeidsforhold, økonomisk resultat, service, samarbeid og kommunikasjon
 • etikk, helse, miljø og sikkerhet samt relevante regelverk

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Gjennomføring

På intensivkurset foregår undervisningen på deltid over bare ett semester. Du må derfor påregne mye egeninnsats mellom samlingene.

Undervisningen foregår som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett. Den er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner og individuell oppgaveløsning. Du vil også få trening i eksamensskriving.

Finansiering

Er du medlem i en fagorganisasjon, kan du søke om utdanningsstipend hos dem

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i programfaget for kokker. Eksamen arrangeres to ganger i året (juni og desember) og oppmeldingen for Nordland skjer hos Nordland Fylkeskommune.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til svennebrev i kokkefaget.