Sikkerhetsfaget - vekter

 

Kurset passer for deg som ønsker fagbrev og som har praktisk erfaring fra arbeid innen faget.

Kurspris et semester intensivkurs - 28 timer: 12 000,-
Kurspris to semester - 104 timer: 23 500,-

Oppstart intensiv - et semester: 28.01.20.


Oppstart ordinært - høsten 2020.

Sted: Klasserom på nett


Meld deg på studiet her

 

Utdanningen er delt inn i tre programfag.

Sikkerhetsplanlegging

  • Planlegging av sikkerhetstiltak.
  • Risikoanalyse og vurderinger av tiltak ut fra risikobilde knyttet til kostnader og hvor hensiktsmessige tiltakene er.
  • Utarbeidelse av planer for helse, miljø og sikkerhet, dokumentasjon, opplæringsplaner og turnusplaner.
  • Utarbeidelse og revisjon av beredskapsplaner med program for øvelser.
  • Kundebehandling, presentasjon av tjenesten, befaring og utarbeidelse av tilbud.

 

Sikkerhetsarbeid

  • Hvordan utføre vektertjenester i tråd med gjeldende regelverk og med vektlegging av hensynet til publikum og kunder
  • Hvordan planlagte sikkerhetstiltak for en virksomhet kan iverksettes og gjennomføres på en trygg måte.

 

Rapportering

  • Hvordan dokumentere virkningen av utførte sikkerhetstjenester gjennom skriftlige og elektroniske rapporter.
  • Kvalitetssikring og lønnsomhetsberegninger av sikkerhetstjenesten.
  • Hvordan vurdere trusselbildet og det pågående sikkerhetsarbeidet.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

 

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasserom på nett. Med klasserom på nett følger du undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC: du sitter i et interaktivt klasserom og er en del av klassen.

Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.