Fagskoleutdanning i psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming

 

Fagutdanningen kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker med ulike psykiske funksjons- og utviklingshemminger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner.Du får kunnskap om både utviklingshemming generelt samt psykisk helse og sykdommer som oppstår ved generell aldring hos denne pasientgruppen.

Fagskolepoeng 60. Dette er nå likestilt med 60 studiepoeng.

Varighet 2 år. Oppstart: 09.09.19. Slutt: 15.06.21

Pris: Gratis

Søk om plass her.

Utdanningen passer for deg som er autorisert hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider og som ønsker spisskompetanse innenfor faget psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming.

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger fra et halvt til to år. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Fagskole er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående skole eller tilsvarende kompetanse. Utdanningen er ofte tilrettelagt slik at den kan tas mens du er i jobb.

Dette lærer du

  • Disse temaene inngår i utdanningen:
  • Felles grunnlagsmodul
  • Syndromer, diagnoser, målrettet miljøarbeid
  • Organisering, system og ledelse
  • Lovverk/individuell plan
  • Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

For informasjon om studentenes reglementet klikker du her (Pdf).

Hvem er studiet for

Utdanningen passer for deg som er autorisert hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider og som ønsker spisskompetanse innenfor faget psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming.

Er du ikke autorisert i disse yrkene, kan du søke opptak på bakgrunn av din realkompetanse.

Søknad/betingelser

Du må laste opp nødvendig dokumentasjon og legge ved søknaden elektronisk samtidig som du søker. Søknader som ikke har vedlagt dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning på nett. Undervisningen er basert på samlinger, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Du skal også gjennomføre 50 dagers praksis i løpet av utdanningen. Praksisen kan gjennomføres på eget arbeidssted der arbeidsoppgaver er innenfor fagfeltet.
Undervisning går på deltid over to år.

Studieplan/Læreplan

Studieplan: Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming. (Pdf)

 

Finansiering

Utdanningen er gratis, fordi den er finansiert gjennom offentlige midler. Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend.

Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no

Eksamen

Du går opp til fire tverrfaglige eksamener. Avsluttende eksamen er en fordypningsoppgave med muntlig høring.For å få vitnemål må du: ha bestått eksamen ha møtt frem på minimum 75% i undervisning og 90% i praksis ha fått godkjent obligatoriske oppgaver og praksis.

Veien videre

Du kan søke videre til andre fagskoleutdanninger. Du kan da få fritak for enkelte emner, avhengig av hvilken utdanning du søker på. Med fagskoleutdanning kan du også søke videre til studier på høgskole eller universitet. Du må søke via Samordna opptak. Vær oppmerksom på at det ikke er direkte opptak, du må søke på realkompetansevurdering.