Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie

 

Med spesialkompetanse i Kreftomsorg og lindrende pleie blir du en viktig ressurs for alvorlig syke og døende. Du lærer å gi omsorg og støtte til pasienter og deres pårørende.Du vil også få opplæring i hvordan du skaper trygge relasjoner til pasienter og pårørende som er i en livskrise.

Fagskolepoeng 60. Dette er nå likestilt med 60 studiepoeng.

Varighet 2 år. Oppstart 09.09.19. Slutt 18.06.21.

Pris: Gratis

Søk om plass her.

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger fra et halvt til to år. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Fagskole er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående skole eller tilsvarende kompetanse. Utdanningen er ofte tilrettelagt slik at den kan tas mens du er i jobb.

Hvem er studiet for

Utdanningen passer for deg som er hjelpepleier, helsefagarbeider eller omsorgsarbeider og som ønsker spisskompetanse innenfor faget Kreftomsorg og lindrende pleie. Er du ikke autorisert i disse yrkene, kan du søke opptak på bakgrunn av din realkompetanse.

Dette lærer du - disse temaene inngår i utdanningen:

  • Felles innledende fag
  • De vanligste kreftdiagnoser og behandlingsformer av disse
  • Rehabilitering og lindrende omsorg
  • Organisering, system og veiledning
  • Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning på nett. Undervisningen er basert på samlinger, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Du skal også gjennomføre 50 dagers praksis i løpet av utdanningen. Praksisen kan gjennomføres på ditt arbeidssted hvis arbeidsoppgaver er innen fagfeltet.

Undervisningen går på deltid over to år.

 

Finansiering

Utdanningen er gratis, fordi den er finansiert gjennom offentlige midler. Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend.

Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Du går opp til fire tverrfaglige eksamener. Avsluttende eksamen er en fordypningsoppgave med muntlig høring.

For å få vitnemål må du:

ha bestått eksamen ha møtt frem på minimum 75% i undervisning og 90% i praksis ha fått godkjent obligatoriske oppgaver og praksis.

Veien videre

Du kan søke videre til andre fagskoleutdanninger. Du kan da få fritak for enkelte emner, avhengig av hvilken utdanning du søker på. Med fagskoleutdanning kan du også søke videre til studier på høgskole eller universitet. Du må søke via Samordna opptak. Vær oppmerksom på at det ikke er direkte opptak, du må søke på realkompetansevurdering.