Fagbrev salgsmedarbeider

Salgsmedarbeider er kurset for deg som har arbeidserfaring fra salgsbransjen og søker formell kompetanse. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat og går over to semester.

Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Kurspris: 23 500,-

Timer: 104

Sted: Klasserom på nett

Oppstart: 29.01.20.

Meld deg på studiet her

 

Kurset er delt opp i to hovedområder.

Salgsforberedelse
Du lærer hvordan du samler inn, tolker og bruker informasjon knyttet til markedsføringen av produkter og tjenester. Hovedområdet omfatter:

  • lønnsomhetsvurderinger
  • prisfastsettelse og innkjøp
  • regelverk for internkontroll, helse, miljø og sikkerhet
  • bruk av IKT-systemer.

Salg og oppfølging
Hovedområdet omfatter planlegging og gjennomføring av salg og mersalg  til ulike kundegrupper. Disse temaene inngår i hovedområdet:

  • penge- og dokumentbehandling
  • klage- og reklamasjonsbehandling
  • vurdering av salg
  • markedsføringsaktiviteter
  • Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.
  • Undervisningen foregår på deltid over ett år.

 

Gjennomføring

Undervisningen foregår som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett. Den er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner og individuell oppgaveløsning.

Du vil også få trening i eksamensskriving.

 

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

 

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen for Nordland skjer hos Nordland Fylkeskommune.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.