Fagbrev byggdrifter

 

Byggdrifter er utdanningen for deg som har allsidig erfaring som vaktmester/byggtekniker og ønsker fagbrev. På kurset, lærer du om drift, kontroll og ettersyn av bygninger og installasjoner.  

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Kurset passer for deg som ønsker fagbrev og som har praktisk erfaring fra arbeid innen drift eller som vaktmester. Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Kurspris: 23 500,- + bøker og eksamensavgift.

Timer: 104

Sted: Klasserom på nett

Oppstart: 27.02.20.

Meld deg på studiet her

Dette lærer du

Bransjelære

  • lover, forskrifter og standarder innen bygg
  • funksjonsbeskrivelser, tegninger og FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) Kommunikasjon
  • tverrfaglig systemkompetanse

 

Drift og vedlikehold drift, kontroll og ettersyn av bygninger

  • VVS-installasjoner
  • elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner
  • vedlikehold og enkle reparasjoner
  • energiovervåking og energiøkonomisering
  • avfallshåndtering brann og sikkerhet

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett. Med klasserom på nett følger du undervisningen i sann tid fra egen PC fra hvor du vil. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser. 

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen for Nordland skjer hos Nordland Fylkeskommune.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.