IKT-servicemedarbeider

 

Hvem er kurset for?

Kurset passer for deg som har minst allsidig praksis fra arbeid innenfor arbeid med IKT-servicefag og som ønsker fagbrev.

Har du utenlandsk grunnskole, bør du ha muntlige og skriftlige norskkunnskaper tilsvarende Norskprøven på B1-nivå.

Kurspris: 23 500,- + bøker og eksamensavgift.

Timer: 104

Sted: Klasserom på nett

Oppstart: 19.02.20. Slutt: 25.11.20.

Meld deg på studiet her.

 

Dette lærer du

Faget er delt inn i tre hovedområder.

Systemdrift og systemovervåking

Hovedområdet omfatter systemdrift i henhold til avtaler om leveranse av IKT-tjenester og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Oppsett av arbeidsplass og gjennomføring av systemendringer i tråd med gjeldende regelverk inngår i hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet feilhåndtering, kvalitetsarbeid og overvåking av systemdrift.

Bruker- og driftsstøtte

Hovedområdet omfatter service i bruker- og driftsstøtte i samsvar med gjeldende regelverk for personvern og virksomhetens etiske retningslinjer. Videre inngår kommunikasjon på norsk og engelsk med brukere, leverandører og fagpersonell gjennom ulike medier. Lokalisering av feil, utarbeidelse av brukerveiledninger og instrukser, gjennomføring av opplæring og veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester inngår i hovedområdet.

Tjenesteutvikling

Hovedområdet omfatter kartlegging av vairksomhetens organisering og produksjon og hvordan bruk av IKT kan effektivisere arbeidsprosesser og bidra til å utvikle virksomheten. Videre dreier det seg om å avdekke behov, avstemme forventninger og stille krav i avtaler om leveranse av IKT-tjenester. Kost/nytte-vurdering.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.
 

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller klasserom på nett, avhengig av hvor du velger å ta utdanningen. Med klasserom på nett følger du undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC: du sitter i et interaktivt klasserom og er en del av klassen.

Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

 

Finansiering

Er du medlem i en fagorganisasjon, kan du søke om utdanningsstipend hos dem.

 

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i IKT-servicearbeid. Eksamen arrangeres to ganger i året (juni og desember) og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no

Dersom du bor i Nordland må du melde deg opp via Nordland Fylkeskommunes sin oppmeldingsside - se Nordland Fylkeskommune.

 

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.
http://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/fagopplaeringskontorene

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev som IKT-servicemedarbeider.