Fagbrev reiseliv

 

Hvem er kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker fagbrev og som har praktisk erfaring fra reiselivsbransjen. Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Våren 2020

Meld deg på her

 

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning på nett, og du følger undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

 

Dette lærer du

Utdanningen er delt inn i tre hovedområder:

 

Service- og vertskapsrollen

Ivaretagelse av kunden i det helhetlige reiselivsproduktet

Gjeste- og kundeorientering

Produktkunnskap

Etikk

Samarbeid med andre reiselivsbedrifter

Tverrkulturell kommunikasjon

Formidling av produkter og tjenester

 

Salg og markedsføring

Salg, mersalg og gjensalg av produkter og tjenester

Videreutvikling av produkter og tjenester

Skriftlig og muntlig kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere ved formidling, presentasjoner og utarbeiding av markedsmateriell og hjemmeside.

 

Drift

Organisering av virksomheten

Samarbeidspartnere og kjerneprodukter

Daglige arbeidsoppgaver knyttet til økonomi, rutiner og gjeldende regelverk

 

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested).

Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

 

Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget.

Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no.

Dersom du bor i Nordland må du melde deg opp via Nordland Fylkeskommunes sin oppmeldingsside - se Nordland Fylkeskommune.

 

Veien videre

For å kunne ta fagprøven må du ha bestått den skriftlige eksamenen, og kunne dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring.

Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.