DAK-operatør med 3D design

 

Praktisk innføring i teknisk tegning

Dette kurset gir deg en praktisk innføring i byggetegning og andre tekniske tegninger med AutoCAD. Du får også en innføring i 3D tegning på slutten av kurset.

Kurset går over 20 timer som klasserom på nett via lyd-bilde.

Oppstart: 02.03.20.

Les mer her - pris - påmelding

 

Hvem er kurset for?

Kurset er for deg som ønsker å tegne enkle 2D tegninger selv (eksempelvis byggetegninger) og vite litt mer om prinsippene bak 3D tegning. Du må ha grunnleggende datakunnskaper, men du trenger ingen forkunnskaper innen fagfeltet.

Dette lærer du

Etter gjennomført kurs skal du beherske 2D tegning på et nivå som gjør at du er i stand til å produsere faglig gode byggetegninger på snitt, plan of fasade. Du skal også være kjent med andre tekniske tegninger, utskrifter og målsetting av tegninger i Autocad.

Disse temaene inngår:

  • Installasjon og aktivering av Autodesk design suite - pakken (inneholder Autocad). Studentversjon.

  • Komme i gang med AutoCad. Innstillinger før du starter å tegne.

  • Innføring i de vanligste tegnekommandoene og tegningshjelpfunksjoner (onsnap, grid og så videre). Tegning av nye tegninger og redigering av tidligere tegnet materiale.

  • Plan-, fasade- og snittegninger.

  • Andre tegninger enn byggetegninger i 2D.

  • Målsetting og tekst i tegninger.

  • Utskrift og plotting av tegninger

  • Bruk av lag i tegninger

  • Innføring i 3D tegning. 

 

Gjennomføring

Undervisningen skjer via lyd/bilde (webinar). Her er det praktiske demonstrasjoner på tegning i Autocad.

Dette kombineres med praktiske oppgaver i teknisk tegning med retting/tilbakemelding fra lærer. Alle oppgaver skal leveres via opplæringsportalen Moodle: https://moodle.folkeuniversitetet.no.

50 % av oppgavene er obligatoriske for å kunne få kursbevis.