Helsefagarbeider - intensivkurs

 

Helsefagarbeider er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Du får kompetanse til å kunne gi praktisk hjelp, pleie og omsorg.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen helsefag i minimum 80 % stilling og som ønsker fagbrev. Mangler du noe av praksisen kan du skaffe deg denne samtidig som du studerer hos oss.

Har du utenlandsk grunnskole, må du ha bestått Norskprøven skriftlig og muntlig på B1-nivå.

Kurspris: 14 000,- + bøker og eksamensavgift.

Timer: 60

Sted: Klasserom på nett

Oppstart: 21.08.19. Slutt: 27.11.19

Meld deg på studiet her


Dette lærer du

Helsefremmende arbeid

Programfaget handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. Du lærer om kosthold og fysisk aktivitet og forebygging av livsstilssykdommer:
Livsstil og helse
Funksjonshemninger
Omsorg og psykisk helse
Sykdomstegn og sykepleie
Forebygging av sykdommer

Kommunikasjon og samhandling


Programfaget handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av livssituasjon, alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Du vil arbeide med å bli bevisst din egen væremåte og atferd overfor andre:
Å skape tillit
Samarbeid
Taushetsplikten

Yrkesutøvelse


Programfaget handler om de ulike yrkenes egenart og de krav som stilles til yrkesutøvelsen. Yrkesutøvelse bygger på sentrale kunnskaper fra samfunnsfag:
Brukeren i fokus
Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering
Regelverk og yrkesetiske retningslinjer

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.


Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasserom på nett. Med klasserom på nett følger du undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC: du sitter i et interaktivt klasserom og er en del av klassen.

Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.


Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.


Eksamen

Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på https://www.nfk.no/eksamen/praksiskandidat/.


Veien videre

Veien fram til autorisasjon

For å kunne ta den praktiske fagprøven etter bestått eksamen, må du dokumentere minimum fem års arbeidserfaring innen helsearbeiderfaget. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon som helsefagarbeider.