Påbyggingskurs i Spesialpedagogikk

 

For ansatte i skole, SFO, og barnehage

Kurset er beregnet på deg som allerede har fullført kurset "Spesialpedagogikk for fagarbeidere og assistenter".

Kurset går over 40 timer.

Oppstart: 10.02.20.

Undervisningen skjer via klasserom på nett.

Meld deg på her

 

Dette lærer du

Kurset omhandler følgende tema på et overordnet nivå:

  • Traumer og tilknytningsvansker: Hva skjer i hjernen ved traume og tilknytningsvansker og hvordan jobbe med dette?
  • Normalutvikling hos barn og unge: Når bør vi være bekymret for barn og unges utvikling?
  • LP-modellen og pedagogisk analyse: Hvordan kan assistenter/fagarbeidere jobbe på systemnivå for å bedre læringsmiljøet i skole og barnehage?
  • Sosial kompetanse: Hvordan jobbe med sosial kompetanse hos enkeltbarn og i grupper?
  • Lese-skrivevansker: Hva er lese- skrivevansker og hvordan jobbe med dette?
  • Minoritetsspråklige: Juridiske rammer og språkutvikling
  • Tourettes syndrom og ulikefølgetilstander: Hva er Tourettes syndrom og hvordan jobbe med dette?
  • Autismespekterforstyrrelser: Hva kjennetegner autismespekterforstyrrelser og hvordan jobbe med disse barna/ elevene?
  • Praktiske tiltak for å regulere atferd: Hvilke tiltak virker og når bør de brukes?

Gjennomføring

Undervisningen foregår via klasserom på nett og består av form av forelesninger, oppgaveløsing og diskusjoner. Deltakerne oppfordres til å komme med spørsmål og delta aktivt i drøftinger om ulike praktiske problemstillinger i plenum og i grupper. I forelesningene vil det bli gitt konkrete anbefalinger om hvor en kan lese seg opp på temaene og dermed oppnå større læringsutbytte.

Eksamen

Det er ikke avsluttende eksamen, men man får kursbevis ved minst 75 % fremmøte.