Grunnkurs - Spesialpedagogikk for ansatte i skole, SFO, og barnehage.

 

Kurset passer for deg som jobber/vil jobbe i skole og skolefritidsordningen, og som ønsker å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte.

Kurset går over 40 timer. Oppstart høsten 2020.

Kurspris: kr 7 500,-

Meld deg på her

 

Gjennomføring

Kurset er nettbasert og gjennomføres via klasserom på nett. Undervisningen er basert på forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner.

Dette lærer du

Du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer knyttet til integrering i skole/SFO/barnehage.

  • Hva er spesialpedagogikk

  • Hvordan lærer barn

  • Barn og språk - språk og talevansker

  • Hvordan møte det utfordrende barnet

  • Å jobbe med barn som har utviklingshemminger, sansevansker eller bevegelsesvansker

  • Mobbing i barnehage og skole

  • Barn og psykisk helse

  • Minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Eksamen

Det er ingen eksamen på dette kurset. Ved 75% frammøte får du kursbevis som viser hvilke temaer som er gjennomgått på kurset.

Veien videre

Hvis du ønsker å ta fagbrev, kan du ta vårt kurs som forbereder deg til den teoretiske delen av fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi har også flere tilbud innen pedagogikk og spesialpedagogikk på høgskolenivå.