Mesterutdanningen - faglig ledelse byggfag

 

Start: 13.09.19
Slutt: 21.06.19

Pris - påmelding

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som vil søke Mesterbrev, og som har fagbrev/svennebrev i ett av de 13 byggfagene - se godkjente Mesterfag. Du har gjennomført bedriftsledelse/etablering og ledelse og ønsker å fullføre mesterutdanningen.

Faglig ledelse er det andre emnet i Mesterutdanningen. Undervisningen er delt inn i en felles del og en faglig fordypningsdel.

For klasseroms studenter som ikke er tømrere, tas faglig fordypning som et nettbasert studium med veileder.

Disse temaene inngår:  

 • byggenæringen
 • byggesaken
 • prosjektering
 • kontrahering
 • byggeplass
 • byggesøknader
 • utførelse
 • faglig kalkulasjon
 • ferdigstillelse og sluttdokumentasjon

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i læreplanen.

Gjennomføring

Du kan ta mesterutdanningen på hel- eller deltid.  Som deltidsstudent går utdanningen over ett år. Du kan velge mellom klasseroms-, kombinert- eller nettstudier. Som heltidsstudent går utdanningen over ett semester i Alfa del Pi i Spania.

Du får en faglig gjennomgang av de ulike temaene, kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon.  Gjennom hele studiet vil du også jobbe med en prosjektoppgave hvor teori, praksis og erfaringer knyttes sammen.

Det er viktig at du setter av tid til egenstudier i forbindelse med gjennomgang av pensum, oppgaveløsning individuelt, gruppearbeid og til arbeid med prosjektoppgaven.

De fleste som tar mesterutdanningen følger undervisning enten i klasserom eller på nettet. Det er imidlertid mulig å ta eksamen som privatist hvis du oppfyller følgende vilkår:

 • du har fag- eller svennebrev i et mesterfag
 • du kan dokumentere ett års praksis i faget før du tar eksamen i faglig ledelse
 • før eksamen i Bedriftsledelse og Faglig ledelse byggfag skal prosjektoppgaven være godkjent

Har du spørsmål, ta kontakt med:  mesterutdanningen@folkeuniversitetet.no

 

Studieplan/Læreplan

Mer informasjon finner du i læreplanen.

Finansiering

Dersom du er fagorganisert, kan du søke stipend i LOs utdanningsfond.

Eksamen

Du går opp til en 5 timers skriftlig eksamen. Prosjektoppgaven må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Veien videre

Dersom du har godkjent fag-/svennebrev, relevant praksis, og bestått bedriftsledelse og faglig ledelse med karakter D eller bedre, kan du søke Mesterbrev.