Relasjonsledelse

 

Relasjonsledelse er et praktisk rettet kurs som gir deg en innføring i hvordan du kan inspirere og motivere til vekst hos den enkelte medarbeider. Kurset bygger på norske ledertradisjoner som anerkjennelse, tillit og involvering og kombinerer teori med praktiske øvelser.

Kurset er for deg som vil utvikle deg som leder /mellomleder og bli bedre på kommunikasjon og relasjonsbygging.

 

Oppstart kurs høsten 2019.

For mer informasjon kontakt oss på epost: lia@fu.no

 

For info og påmelding send mail til lia@folkeuniversitetet.no

Tilleggskurs:

Fordypningsemne Prestasjonshjelp: 1 dags kurs.

Fordypningsemne Effektiv møteledelse: 1 dags kurs

Fordypningsemne Dialogferdigheter: 2 dagerskurs

Kursene er basert på bøkene av Jan Spurkeland.

 

Temaer i kurset relasjonsledelse - innføring

  • Innføring i relasjonsledelse
  • Relasjonskompetanse kan måles og trenes
  • Kommunikasjon og tilbakemeldinger

Gjennomføring

Undervisningen veksler mellom forelesning, gruppearbeid, erfaringsutveksling og diskusjoner.

Lærer

Foreleseren er Elin Gullesen Bratt.

Elin er utdannet  pedagog med etterutdanning og videreutdanning i ledelse, profesjonskunnskap, coaching, NLP  og er autorisert på alle nivå innen relasjonsledelse. Hun har vært partner i Jan Spurkelands fagnettverk, Relasjonsledelse Norge siden 2009.