Skap bedre resultater for din bedrift med LEAN.

 

Dette er kurset for deg som ønsker økt kunnskap om forbedringsprosesser i organisasjonen. Kurset passer for deg som er leder eller mellomleder, eller har ansvar for forbedringsprosesser på din arbeidsplass.

 

Oppstart: Kontakt oss på epost: lia@fu.no

 

Dette lærer du

Etter å ha fullført dette kurset har du kunnskap om hvordan samarbeid kan skape eksepsjonelle resultater. Du vil lære hvordan du best setter sammen et utviklingsteam, og hvordan prosjektet blir framgangsrikt og smidig.

Vi tar for oss disse temaene:

  • Standardisering: Standardisering av arbeidsoppgaver, Standard operasjonsprosedyre (SOP), 5S, Statistisk prosesskontroll, Totalt produktivt vedlikehold (TPV)

  • Flyt: Just in time, Flytorientert layout, Ledetid, Takttid, Oppetid, Verdistrømsanalyse, Identifisering og fjerning av flaskehalser, Kartlegging av kilder til sløsing, Kanban, SMED

  • Visualisering: Synlig ledelse og systematisk arbeidsobservasjon, Tavler og tavlemøter

  • Kontinuerlig forbedring: Kvalitetssirkler, PDCA hjulet, Fem x og fiskebein-diagram, Six sigma, Verktøyet A3.

Gjennomføring

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning, rollespill og presentasjoner. Det kreves aktiv deltakelse og det blir god anledning til å bruke erfaringer og eksempler fra egen arbeidsplass.

Lærere

Våre lærere har høgskoleutdanning innen ledelse og økonomi,  bred erfaring med LEAN, og undervisningserfaring.