Fagbrev i barne- og ungdomsarbeider intensivkurs

 

Barne- og ungdomsarbeider er utdanningen for deg som jobber med barn og unge i barnehage, barnepark, skolefritidsordning eller fritidsklubb, og ønsker fagbrev. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Mangler du noe av praksisen kan du skaffe deg denne samtidig som du studerer hos oss. Dersom du har tatt grunnskolen i utlandet, må du ha bestått Norskprøven skriftlig og muntlig på minst B1-nivå.

Kurspris: 14 000,- + bøker og eksamensavgift.

Timer: 60

Sted: Klasserom på nett

Oppstart: 19.08.19. Slutt: 25.11.19.

Meld deg på studiet her

 

Dette lærer du

Helsefremmende arbeid

Programfaget handler om hvordan du kan stimulere fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse hos barn og unge. Disse temaene inngår i faget:

 • fysisk og psykisk helse

 • omsorg for barn og unge

 • mobbing og rasisme

 • tobakk, rus og kriminalitet

 • identitet, selvfølelse og seksualitet

 • fysisk aktivitet og kosthold

 • hygiene førstehjelp

 • krav til sikkerhet

 • omsorgssvikt

 • helse, miljø og sikkerhet

 

Yrkesutøvelse

Programfaget handler om barn og unges oppvekstsvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn. Disse temaene inngår i faget:

 • oppvekst

 • observasjon planlegging og dokumentasjon

 • motivasjon

 • lek og kreativitet

 • pedagogisk arbeid

 • planlegging og gjennomføring av aktiviteter

 • universell utforming

 • ergonomi

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

 

Gjennomføring

På intensivkurset foregår undervisningen på deltid over bare ett semester. Du må derfor påregne mye egeninnsats mellom samlingene. Undervisningen  gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett.

Kurset er på 60 timer og legges opp med samlinger i ca. 1 dag pr. uke og noen helgesamlinger. Undervisningen er basert på forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Kurset inkluderer et skrivetreningskurs slik at du blir godt rustet til å lære å bruke faget skriftlig. I tillegg til faglig undervisning skal du også jobbe med fire eksamensoppgaver som du får individuell veiledning på underveis. Vi sender kursplanen.

 

Finansiering

På enkelte steder er utdanningen godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested). Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

For å få fagbrev må du avlegge en teoretisk og en praktisk prøve.

Som praksiskandidat tar du en egen eksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen for Nordland skjer hos Nordland Fylkeskommune.

Veien videre

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.