Mesterutdanningen - bedriftsledelse

 

Start: 01.02.20
Slutt: 14.12.20

Pris - påmelding

 

Utdanningen er for deg som vil søke Mesterbrev, og som har fagbrev/svennebrev innenfor Bilfag, Byggfag, Estetiske fag, Grafiske fag, Møbel- og trefag, Verkstedhåndverksfag eller Matfagene.

Se godkjente Mesterfag her.

Utdanningen er også relevant for deg som ønsker kompetanseheving innenfor ledelse, økonomi og markedsføring, men som ikke skal ta mesterbrev.

Dette lærer du

Bedriftsledelse er det første av to emner i Mesterutdanningen. Faget er felles for alle mesterfagene og legger grunnlaget for emne to: faglig ledelse. 

Faget omfatter tre hovedområder:

Organisasjon, ledelse og administrasjon
Du får et godt grunnlag for å organisere, lede og administrere håndverksbedrifter på en profesjonell måte.

Økonomistyring
Du får gode forutsetninger for å planlegge, styre og administrere økonomien i små og mellomstore håndverksbedrifter.

Markedsføringsledelse
Du lærer å lede markedsføringsarbeid i egen bedrift. Da står du også sterkere i konkurransen om markedet.

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i læreplanen.

Gjennomføring

Du kan ta mesterutdanningen på hel- eller deltid. Som deltidsstudent går utdanningen over ett år via klasserom på nett.

Du får en faglig gjennomgang av de ulike temaene, kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon.  Gjennom hele studiet vil du også jobbe med en prosjektoppgave hvor teori, praksis og erfaringer knyttes sammen.

Det er viktig at du setter av tid til egenstudier i forbindelse med gjennomgang av pensum, oppgaveløsning individuelt, gruppearbeid og til arbeid med prosjektoppgaven.

Privatistordning

Det er mulig å ta eksamen som privatist hvis du oppfyller følgende vilkår:

  • du har fag- eller svennebrev i et mesterfag
  • du kan dokumentere ett års praksis i faget før du tar eksamen i faglig ledelse
  • før eksamen i Bedriftsledelse og Faglig ledelse byggfag skal prosjektoppgaven være godkjent.

Har du spørsmål, ta kontakt med: mesterutdanningen@folkeuniversitetet.no.

 

Finansiering

Dersom du er fagorganisert, kan du søke stipend i LOs utdanningsfond

Eksamen

Du går opp til en 5 timers skriftlig eksamen. Prosjektoppgaven må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Veien videre

Når du har tatt bedriftsledelse, kan du starte på faglig ledelse. Har du bestått bedriftsledelse og faglig ledelse med karakter D eller bedre, kan du søke Mesterbrev!