Velkommen til FU Nordland sine bedrift- og yrkesfagsider

Her kan du finne informasjon om våre yrkesfaglige studierretninger, yrkesrettete og bedriftskurs.

Noen av våre kurs undervises i det vi kaller "Klasserom på nett".

Se en video her om hvordan klasserom på nett fungerer.

  

Besøk gjerne vår hovedportal - www.funordland.com